Β' Λυκείου

Καλωσορίσατε στο Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΟΣ!

Εδώ, στο Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΟΣ, είμαστε αφοσιωμένοι στην επιτυχία των μαθητών μας. Αν είστε μαθητής της Β' Λυκείου και αναζητάτε το κατάλληλο περιβάλλον για να προετοιμαστείτε για το σχολείο και τις μελλοντικές προκλήσεις, είστε στο σωστό μέρος.

Οι λόγοι να επιλέξετε ΜΕΘΟΔΟ στην Β΄ Λυκείου

Τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ παρέχουν στοχευμένη προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, βοηθώντας τους μαθητές να επιτύχουν τους στόχους τους και να εισαχθούν στα Πανεπιστήμια. Η καλά σχεδιασμένη προετοιμασία επιτρέπει στους μαθητές να επιτύχουν υψηλότερες βαθμολογίες και να εισαχθούν στις σχολές της επιλογής τους.

Η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές μέσω των Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΟΣ προσφέρει ένα οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, βοηθώντας τους μαθητές να μελετήσουν πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα. Οι καθηγητές, με την εμπειρία τους, προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές και επικεντρώνονται στα σημαντικά θέματα και πιθανές ερωτήσεις των εξετάσεων.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει τακτικά διαγωνίσματα και ασκήσεις προσομοίωσης, που βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Αυτό:
• ενισχύει την αυτοπεποίθηση,
• μειώνει το άγχος των εξετάσεων,
• διδάσκει τεχνικές διαχείρισης χρόνου και
• Διδάσκει στρατηγικές απαντήσεων, στοιχείο κρίσιμο για την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Κάθε χρόνο το σύνολο των θεμάτων των Πανελληνίων είναι μέσα στα διαγωνίσματα μας!

Εμπειρία: Οι Καθηγητές μας έχουν πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις διαφορετικές μεθόδους εκμάθησης των μαθητών.

Εξειδίκευση: Το διδακτικό μας προσωπικό έχει εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς ή μαθήματα, προσφέροντας έτσι ειδίκευση και αρτιότητα στη διδασκαλία.

Αξιολόγηση: Το διδακτικό μας προσωπικό προβαίνει σε συστηματική αξιολόγηση της προόδου των μαθητών και παρέχει άμεση δράση για βελτίωση.

Δυνατότητες διαχείρισης τάξης: Οι καθηγητές μας διαθέτουν αποτελεσματικές μεθόδους για τη διαχείριση της τάξης και τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος μάθησης.

Άριστες σχέσεις με τους μαθητές: Οι καθηγητές μας αναπτύσσουν θετικές σχέσεις με τους μαθητές, προσφέροντας υποστήριξη και καθοδήγηση εκτός των ακαδημαϊκών πτυχών.

Δίδακτρα: Το φροντιστήριο προσφέρει άριστη σχέση ποιότητας-τιμής. Έχουμε από τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Υπερέχουμε έναντι του ανταγωνισμού γιατί προσφέρουμε

Τα οφέλη των μαθητών/τριών μας είναι:

• Οι μαθητές στα τμήματά μας έχουν παρόμοιο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και οι καθηγητές προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας. Δημιουργούμε σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον και μειώνουμε την ανασφάλεια και το άγχος των μαθητών.

• Οι μαθητές αισθάνονται άνετα να συμμετέχουν και να εκφράζουν τις απορίες τους. Αυτό δημιουργεί ένα συνεργατικό περιβάλλον όπου βοηθούν ο ένας τον άλλον και να προοδεύουν μαζί.

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας διαθέτουν βαθιά γνώση και κατανόηση του αντικειμένου τους, που τους επιτρέπει

• να εξηγούν δύσκολες έννοιες με σαφήνεια και

• να παρέχουν λεπτομερείς και ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις των μαθητών.

Η εξειδίκευσή τους εξασφαλίζει ότι οι μαθητές λαμβάνουν ακριβή και ποιοτική εκπαίδευση.

Το υποστηρικτικό μας περιβάλλον

• ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και

• τους κάνει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια οικογένεια, γεγονός που ενισχύει τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη.

• διευκολύνει τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μελλοντική τους επιτυχία.

• μειώνει το άγχος και την πίεση.

Η συναισθηματική υγεία είναι κρίσιμη για την επιτυχία, καθώς επιτρέπει στους μαθητές να συγκεντρώνονται καλύτερα και να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η Προσαρμογή της διδασκαλίας στις Ατομικές Ανάγκες και Ρυθμούς Μάθησης και Μαθητή/τριας επιτρέπει στους καθηγητές μας:

• να εντοπίζουν και να εστιάζουν στα αδύναμα σημεία των μαθητών/τριων

• να προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη και ασκήσεις για να ενισχύσουν αυτά τα αδύνατα σημεία.

• να, βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης.

• να οδηγήσουν τους/τις μαθητές/τριες σε καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης, καθώς και σε μεγαλύτερη ευχαρίστηση από τη μαθησιακή διαδικασία, κάτι που έχει θετικές επιπτώσεις στην επιτυχία τους.

Δίδακτρα: Το φροντιστήριο προσφέρει άριστη σχέση ποιότητας-τιμής. Έχουμε από τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Τα πλεονεκτήματα του φροντιστηρίου ΜΕΘΟΔΟΣ

Το πρόγραμμα σπουδών μας περιλαμβάνει:

Εδώ βρίσκονται οι μαθητές που επιδιώκουν την υψηλότερη απόδοση και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές με τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται όχι μόνο για την εισαγωγή στις υψηλόβαθμες σχολές, αλλά και για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Η φήμη μας ως η κορυφαία επιλογή στην περιοχή δεν περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και στην προσφορά μιας συναρπαστικής παιδαγωγικής εμπειρίας.

Διδάσκει και μαθαίνει, αλλά και δημιουργεί ένα κοινό, υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε μαθητή.

Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου

1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Λατινικά
2ο επιστημονικό πεδίο Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία 2 ώρες
3ο επιστημονικό πεδίο Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες
Βιολογία 2 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Μαθηματικά 2 ώρες
4ο επιστημονικό πεδίο Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες
Αρχές Οικονομική Θεωρίας 2 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2 ώρες

Είπαν για εμάς

Λόγια μαθητών μας που τελείωσαν την Α' Λυκείου

Εγγραφές και Πληροφορίες

Οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος είναι ανοιχτές! Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε μια συνάντηση και να συζητήσουμε το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.