Πρότυπα Σχολεία

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολεία που η λειτουργία τους διέπεται από τον Νόμο 3966/2011. Είναι Δημόσια Σχολεία που προέρχονται από τα παλιά Πειραματικά Σχολεία που λειτούργησαν από το 1985 έως το 2011. Συγκεκριμένα τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, με στόχο την καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πρότυπων σχολείων που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα είναι:

 • Αξιολόγηση του προσωπικού τους
 • Επιλογή μαθητών με εξετάσεις
 • Ευέλικτες διοικητικές δομές με σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης
 • Ενθάρρυνση της Αριστείας της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας

ΜΕΘΟΔΟΣ

Το φροντιστήριο μέθοδος με μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο πετυχαίνει την εισαγωγή των μαθητών του στα πρότυπα σχολεία έχοντας δημιουργήσει ειδικά ευέλικτα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε μαθητή.

προετοιμασία μαθητών

Για τις ανάγκες της προετοιμασίας των μαθητών  για τις δίωρες εξετάσεις Πανελλαδικού χαρακτήρα που διεξάγονται κάθε χρόνο, έχουμε δημιουργήσει τεστ προσομοιώσεις των εξετάσεων ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν οικειότητα με το περιβάλλον των εξετάσεων.

Σε άμεση συνεργασία με τους γονείς και το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας, το οποίο  βρίσκεται ΠΆΝΤΑ δίπλα σε κάθε μαθητή, εγγυόμαστε την επιτυχία των μαθητών μας για την εισαγωγή τους στα πρότυπα σχολεία της επιλογής τους!

Κάθε μαθητής μας πετυχαίνει τους στόχους του με εγγυημένα αποτελέσματα!

σχολεία στην Αττική

Τα πρότυπα σχολεία στην περιοχή της Αττικής είναι:

 1. Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
 2. Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων
 3. Πρότυπο Γυμνάσιο Βαρβακείου
 4. Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
 5. 1ο Πρότυπο Αθηνών
 6. 2ο Πρότυπο Αθηνών
 7. Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο
 8. Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων

πρόγραμμα σπουδών

Μαθηματικά 2 ώρες
Γλώσσα 2 ώρες

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία μαθητών για την εισαγωγή σε:

 • Πρότυπο Γυμνάσιο
 • Πρότυπο Λύκειο

τρόπος εισαγωγής

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών σε πρότυπα Γυμνάσια για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α’ Γυμνασίου θα γίνει με τη διαδικασία (τεστ) δεξιοτήτων τον Ιούνιο.
Ομοίως στα Πρότυπα Λύκεια, εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του συνδεδεμένου Πρότυπου Γυμνασίου, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α’ Λυκείου γίνεται με τη διαδικασία (τεστ) δεξιοτήτων τον Ιούνιο.