ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Το φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΟΣ διοργανώνει πλήθος ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων. Απευθύνεται σε γονείς, μαθητές και καθηγητές. Παρουσιάζεται από έγκυρους συνεργάτες μας με εμπειρία και γνώση σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα επόμενα θέματα:

  • Ανάλυση προσωπικότητας και τεχνικές διδασκαλίας.
  • Διαχείριση χρόνου και αποτελεσματική μελέτη.
  • Διαχείριση άγχους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός για κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος.
  • Τα μυστικά των επιστημονικών πεδίων.
  • Σπουδές και επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας.
  • Έξυπνες επιλογές στον δρόμο για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
  • Τα νέα δεδομένα για όλες τις τάξεις του Λυκείου.
  • Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.
 

Όπως καταλαβαίνετε, η Διεύθυνση του Φροντιστηρίου Μέθοδος βρίσκεται πάντα στην καρδιά των εξελίξεων, καινοτομεί με αίσθημα ευθύνης για τους Μαθητές μας, και ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα για όλα τα θέματα που αφορούν την πρόοδό τους.