Κάθε τμήμα συμπληρώνει και συγκροτεί μια ολιγομελή και ομοιογενή ομάδα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι

  • Οι μαθητές μέσω της ευγενούς άμιλλας αλληλοσυμπληρώνονται και εξελίσσονται μαθησιακά, γνωστικά και ως προσωπικότητες
  • Να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες και ικανότητες κάθε μαθητή χωριστά.
  • Οι καθηγητές να δίνουν τον απαιτούμενο βηματισμό στην διδασκαλία του μαθήματος.
  • Η Διεύθυνση και οι καθηγητές παρακολουθούν ατομικά την πρόοδο κάθε μαθητή του τμήματος

Οι μαθητές κατατάσσονται σε κάθε τμήμα με βάση
τα εξής κριτήρια:

  • Την αξιολόγηση στα διαγωνίσματα του Φροντιστηρίου. Τα διαγωνίσματά μας είναι ποιοτικά και στοχευμένα ώστε να ελέγχουν την διδαχθείσα ύλη σε όλη της την έκταση.
  • Την βαθμολογία στο σχολείο.
  •  Δεν απαξιώνουμε το Σχολείο. Θέλουμε οι μαθητές να αξιοποιούν όλες τις προσφερόμενες πηγές γνώσης. Οι ομάδες ανασυντάσσονται, αν κριθεί απαραίτητο, με βάση την εικόνα και προσπάθεια κάθε μαθητή!