Γυμνάσιο

Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Στις τάξεις του γυμνασίου βάζουμε τις απαραίτητες βάσεις και εισάγουμε τα παιδιά σε πιο σύνθετα θέματα. Διαμορφώνουμε σε πρώτο στάδιο τις μελλοντικές επιλογές των παιδιών και εργαζόμαστε σε βάθος. Η δουλειά που γίνεται εδώ θα φανεί τις αμέσως επόμενες χρονιές. Κύρο μέλημα μας είναι:

  • Να αναπτύξουμε την μαθηματική σκέψη, που το πετυχαίνουμε με άριστο τρόπο.
  • Να καλλιεργήσουμε τις Γλωσσικές δεξιότητες με την διδασκαλία όλων των λεγόμενων Φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου.

Όλα αυτά γίνονται με σεβασμό στον χρόνο των παιδιών, γιατί συνήθως σε αυτές τις ηλικίες έχουν πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες.