Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο, την πορεία και την παρουσία των μαθητών με τους εξής τρόπους:

  • Με την καθιερωμένη συνάντηση με Διευθυντή και καθηγητές κάθε Δεκέμβριο, Μάρτιο και Ιούλιο.
  • Καθημερινά τηλεφωνικά ή δια ζώσης ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες κάθε μαθητή. Έτσι η εποπτεία είναι συνεχής και έγκαιρη.
  • Τέλος, οποιαδήποτε ώρα ένας γονέας το επιθυμεί σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου ενημερώνεται για όποιο μάθημα ενδιαφέρεται